COV NTSEEG YUAV UA DAB TSI NYOB HAUV CAIJ PLAUB CAUG

COV NTSEEG YUAV UA DAB TSI NYOB HAUV CAIJ PLAUB CAUG Read Post »

1. TEEV NTUJ Kev teev Ntuj yog hauj lwm tseem ceeb hauv lub caij Plaub Caug vim tias ‘kev txhaum’ […]