TIM 1 LUB 1 HLIS – HWM MAB LIAB, TSWV NTUJ LEEJ NIAM (MARY, THE MATHER OF GOD)

TIM 1 LUB 1 HLIS – HWM MAB LIAB, TSWV NTUJ LEEJ NIAM (MARY, THE MATHER OF GOD) Read Post »

Tswv Ntuj niam (Máter Déi) yog lub npe cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiab Os […]