KAWM NTUJ KEV CAI

1. NTSEEG YOG DAB TSI?

2. LUB NTSIAB ZAJ KUV NTSEEG
2.1 KUV NTSEEG TXOG LEEJ TXIV

2.2 KUV NTSEEG TXOG LEEJ TUB

2.3 KUV NTSEEG TXOG LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB

3. LUB HWJ CHIM NTAWM KEV ZOO

4. HUAB TAIS NTUJ 10 LO LUS QHIA

5. KOOM TXOOS COV LUS QHIA

6. LUB TXIAJ NTSIM

7. KEV TEEV NTUJ & THOV NTUJ

8. LUB CIM NTSHIAB

9. YAM ZOO LI LUB CIM NTSHIAB

10. KOOM TXOOS COV CAIJ NYOOG

11. HNUB HWM NIAM MAB LIAB THIAB TSOOM LEEJ NTSHIAB

12. KEV COJ LUB NEEJ UA NEEG NTSEEG

13. KEV THOV THAJ TXI NTUJ

Translate »
Scroll to Top