TIM 25 LUB 1 HLIS – UA HMOOV PAJ LUG TIG LOS NTSEEG

Kwv tij Hmoob, hnub no lub Koom Txoos ua hmoov hnub Paj Lug tig los ntseeg, mas peb yuav muab ‘TP. Anek Namwong’ zaj lus ntuas los tham rau sawv daws mloog. Txiv Plig sau ntuas li no:

Leej Ntshiab Paj Lug ua pov thawj txog nws kev hloov siab tshiab tias “Kuv xav tias kuv yuav siv txhua txoj kev tawm tsam tiv Yes Xus Nas Xas Les lub npe. Ces kuv yeej tau ua li ntawd nyob Yes Lus Xas Les. Kuv tau muab coob leej ntshiab ntes mus kaw hauv tsev loj faj. Cov leej choj tso lus rau kuv ua tej ntawd. Thaum luag muab lawv tua mas kuv yeej nrog pom zoo. Ntau zaus, kuv mus txhua cov tsev txoos, kuv yuam kom lawv thuam Ntuj. Thaum kuv npau taws heev, kuv haj tseem caum lawv mus txog hauv cov pej kum nroog thiab (HL 26: 9-11); thaud, kuv yog ib tug neeg thuam Tswv Ntuj lub npe, ib tug hiam luag, thiab tsawm luag. Kuv tau ua li ntawd vim kuv tsis paub, thiab kuv nyob deb txoj kev ntseeg. Tswv Ntuj tau zam rau kuv. Nyem no, peb tus Huab Tais lub txiaj ntsim tuaj ntau ntau rau hauv kuv. Lub txiaj ntsim ntawd, ib txhij tuaj nrog kev ntseeg thiab kev nyiam nyob hauv Yes Xus Pleev.” (1TMT 1: 13-14)

Leej Ntshiab Paj Lug zeem tseeb tias nws yog tus tau hiam cov neeg ntseeg txog Yes Xus tab sis nyem no nws yog tus tshaj txoj kev ntseeg txog Yes Xus uas yav nram ntej nws xav rhuav pov tseg (KLT 1: 23). Nws tsis txaj muag nthuav nws lub qub neej rau sawv daws paub, nws hais tias “Koj txhob txaj muag ua tim khawv zeem peb tus Huab Tais. Txhob txaj muag zeem kuv uas yog Yes Xus tus neeg nyob txim. Koj yuav zoo siab nrog kuv raug txom nyem vim lub Moo Zoo. Koj muaj Tswv Ntuj lub zog nres koj (2TMT 1: 8), ces lawv yuav cav txog Tswv Ntuj vim koj.” (KLT 1: 24)

Cov kwv tij, txawm tias yav dhau los peb yog ib tug neeg muaj txhaum neeg phem, tab sis Tswv Ntuj muaj ib txoj hau kev tseg cia rau peb tau ua tim khawv, yog ua tim khawv txog yam peb pom thiab yam Tswv Ntuj tseem yuav ua tuaj rau peb pom ntxiv (HL 26: 16).

Peb los thov Ntuj ua ke: Tswv Ntuj, kuv hawm koj, kuv ntseeg koj, kuv tso siab rau koj thiab kuv nyiam koj tiag. Kuv thov koj zam lub txim rau cov kwv tij tsis muaj siab ntseeg koj, tsis kam hawm koj, tsis tso siab rau koj, thiab tsis nyiam koj.

Hnub no mus, kuv yuav rau siab ua tim khawv txog koj, kuv yuav ua pov thawj rau lwm tus pom txog yam koj pub kuv pom thiab koj cia kuv hnov.

Nyob zoo sawv daws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top