TUS TSHIAB XA LUS RAU MAB LIAB (ANNUNCATION OF MARY)

Lus Kas sau tseg nyob hauv nws phau ntawv Moo Zoo li no: Lub rau hli, tus Tshiab Nkas Nplias tuaj cuag ib tug ntxhais hauv lub zos Nas Xas Les, nyob Nkas Lis Lais.

Tus ntxhais ntawd hu ua ‘Mab Liab’, lawv muab nws qhaib rau ib tug txiv neej hu ua Yos Xes, xeem Das Vis.

Tus Tshiab chaws mus hauv Mab Liab tsev, hais rau Mab Liab tias “Koj nyob kaj lug, tus tau txiaj ntsim puv siab! Huab Tais nrog koj nyob.”

Mab Liab hnov lo lus ntawd, nws lub siab nphau npog, nws xav hauv nruab siab tias lo lus hwm ntawd yog dab tsi. Tus Tshiab hais rau Mab Liab tias “Mab Liab, koj tsis txhob ntshai. Tswv Ntuj saib koj ntxim Tswv Ntuj siab. Zaum no, koj yuav xeeb tub, koj yuav yug ib tug tub, koj yuav tis nws npe hu ua Yes Xus. Nws yuav yog ib tug loj, luag yuav hu nws ua tus Nyob Siab leej Tub. Huab Tais Tswv Ntuj yuav muab nws txiv Das Vis lub theej kiab rau nws. Nws yuav ua vaj kav Yas Kos tsev neeg tiam dhau tiam. Nws txoj kev ua vaj yuav tsis muaj caij kawg.”

Mab Liab hais rau tus Tshiab tias “Qhov ntawd yuav muaj tuaj zoo li cas, vim kuv tsis paub ib tug txiv neej.”

Tus Tshiab teb rau Mab Liab tias “Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav los nyob saum koj, tus Nyob Siab lub hwj huam yuav los roos koj. Li ntawd, tus ntshiab yug los yuav hu ua Tswv Ntuj Leej Tub.

Saib! Es Lis Xas Npes, tus uas txheeb koj, luag hu nws ua pog khoom, nws hnub nyoog laus lawm, tab sis nws kuj xeeb tub lawm thiab. Lub hlis no, nws xeeb tub tau rau hli lawm. Vim tias, tsis muaj ib yam uas Tswv Ntuj ua tsis tau.”

Ces Mab Liab hais tias “Kuv yog Huab Tais tus ntxhais txib. Kuv xav kom muaj raws li koj hais.” (LK 1: 26-38)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top