THAJ TXI NTUJ YOG DAB TSI?

Lub koom txoos thaj txi Ntuj puas zoo li Hmoob thaj txi Ntuj ? sib txawv, vim tias Hmoob thaj txi Ntuj, Hmoob siv tsiaj siv txhuv xws li cov His Xas Lais thaum ub. Hos lub koom txoos thaj txi Ntuj, peb muab peb lub siab lub ntsws los txi. Yam li peb tuaj mloog Tswv Ntuj qhia thiab tuaj ua Ntuj tsaug, thov Ntuj rau lub ntiaj teb xws li no :

  1. Huab Tais Yes Xus txi Ntuj, nws tau txi nws nyob saum ntoo cuam kom tau pab tau cawm peb.
  2. Hauv thaj txi Ntuj, peb thov Ntuj rau tas sawv daws neeg kom paub txog lub zog thiab lub txiaj ntsim uas Tswv Ntuj tau pub rau peb neeg.
  3. Hauv thaj txi Ntuj, peb tuaj koom noj ib rooj mov ua ib pab, yam li pab kwv tij sib nyiam sib hlub. Yog li peb yuav nrauj txoj kev sib tawg sab nraud sab hauv, peb txais Huab Tais Yes Xus ib leeg. Peb yuav sib nyiam sib pab txhua yam. Tus noj Huab Tais Yes Xus lub cev nws tsis fav xeeb.
  4. Peb ua thaj txi Ntuj rau tas lub ntiaj teb, peb koom ib lub siab nrog tas txhia leej neeg ntseeg tus tswv cawm peb thiab coj peb kev.
  5. Peb txi Ntuj vim peb koom ib lub cev ntawm Huab Tais Yes Xus, nws yog lub cev peb yog tes yog taw.

Yog li ntawd, hnub chiv yog hnub tuaj sib sau hauv Huab Tais Yes Xus, tsis tsim nyog peb yuav ncua hnub chiv. Tus txais lub Cim Yug, zoo siab ua tas txhia yam, muaj txoj kev nyiam, pab tus pluag. Tus muaj Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam, nws yuav tau siv kom tau pab lwm tus thiaj muaj txiaj ntsim yam tus dej ntws tsis paub kawg.

Yog li, Hnub Chiv peb yuav tsum tuaj teev Ntuj txhua zaus txhob ncua ib zaug thiab peb yuav tsim hmoov rau lwm tus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top