KEV TXHAUM LOJ (CARDINAL SINS)

KEV TXHAUM LOJ (CARDINAL SINS) Read Post »

Kwv tij Hmoob, lub Koom Txoos qhia tias nyob rau hauv peb txhua tus neeg, mas muaj ib tug dab […]