THAWJ TSIB PHAU (PENTATEUCH)

THAWJ TSIB PHAU (PENTATEUCH) Read Post »

Cov His Xas Lais hu Thawj Tsib Phau ua ‘Mais Xes Phau Ntawv’ los yog ‘Tos Las’ (Torah). Lub ntsiab […]