THAWJ TSIB PHAU (PENTATEUCH)

Cov His Xas Lais hu Thawj Tsib Phau ua ‘Mais Xes Phau Ntawv’ los yog ‘Tos Las’ (Torah). Lub ntsiab yog hais txog 1) ntiaj teb lub hauv paus, 2) cov poj yawm txwv koob His Xas Lais, 3) Mais Xes, 4) haiv His Xas Lais nyob teb chaws suab puam, 5) cov txhooj Les Vis, 6) cov His Xas Lais nyob ze lub roob Xis Nais, 7) cov His Xas Lais sawv kev mus rau lub tiaj Muas, 8) cov His Xas Lais nyob hauv cov nras tiaj Muas, 9) Mais Xes cov lus kawg.

Cov His Xas Lais thiab lub Koom Txoos thaud hais tias yog Mais Xes sau Thawj Tsib Phau, tos lawv hais tias yog Mais Xes sau los yog vim nyob hauv Thawj Tsib Phau muaj tej yam uas yog Mais Xes xub pib khaws tseg thiab muaj tej zaj piav txog Mais Xes cov hauj lwm thiab muaj ntau yam txoj cai uas cov His Xas Lais xav hais tias yog Mais Xes tsim. Li ntawd, tas txhia yam nyob hauv Thawj Tsib Phau yog hais txog Mais Xes, tab sis yog lawv sau tseg tom qab.

Muaj ib phau ntawv uas sawv daws paub tseeb tias yog 610 xyoo ua Yes Xus ntej, thaum Yos Xias ua vaj lawv thiaj sau tseg; yog phau ntawv ‘Txoj Cai Ob’. Li ntawd, yog tiam 6 lawv thiaj sau Thawj Tsib Phau tab sis thaum lawv sau tseg mas twb muaj ntau tiam ntaus tis His Xas Lais xub sau tej zaj tseg thiab sib qhia tej zaj kom kawm nyob hauv siab.

Nyob hauv Thawj Tsib Phau muaj ntaus zaj uas lawv hu Tswv Ntuj ua ‘Yas Ves’ (Yahweh) thiab tej zaj uas lawv hu Tswv Ntuj ua ‘Es Los His’ (Elohim). Peb thiaj paub tias nyob hauv His Xas Lais txheej thaud muaj ob co kws qhia Ntuj Lus uas lawv sib qhia Ntuj Lus thiab sib qhia kwv huam; peb hu ob co neeg ntawd ua ‘Txoj Kwv Huam Yas Ves’ (Yahwistic Tradition) thiab ‘Txoj Kwv Huam Es Los His’ (Elohist Tradition). Yog thaum tus vaj Xas Los Moos kav tsoom His Xas Lais (950 xyoo ua ntej Yes Xus yug) mas thiaj pib muaj txoj kwv huam Yas Ves. Thaum His Xas Lais teb tawg ua ob lub teb chaws ces xyoo 850 ua Yes Xus ntej cov His Xas Lais nyob qaum teb thiaj muaj txoj kwv huam Es Los His.

Tseem muaj ‘Txoj Kwv Huam Leej Choj’ (Priestly Tradition) yam li lub caij cov His Xas Lais nyob txim nyob Npas Npis Los teb, lawv tseem sau ntau zaj tseg; yog tej zaj lawv txais ntawm txheej laus los, los tej yam lawv xav tsim tshiab; lawv xav muab Mais Xes lub koob meej los thiab tej ntawv ntawd, lawv thiaj muab rau hauv Thawj Tsib Phau. Yog thaum cov His Xas Lais rov qab los nyob Yes Lus Xas Les (xyoo 481 ua Yes Xus ntej) mas lawv thiaj muab txoj kwv huam Leej Choj rau hauv Thawj Tsib Phau.

Li ntawd, thaum Huab Tais Yes Xus tuaj nyob ntiaj teb no mas nws twb muaj Thawj Tsib Phau tau peb plaub puas xyoo los lawm. Sawv daws hais tias yog Mais Xes sau, tab sis qhov tseeb mas tsuas kawg yog tej yam tuaj ntawm Mais Xes tuaj xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top