YES XUS YOG TUS HUAB TAIS UA TAU TAS PUAS TSAV YAM (MT 8: 23-27)

HNUB PEB LUB LIS PIAM 13 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

23Yes Xus nce mus hauv nkoj, cov thwj tim lawv nws qab nce mus hauv thiab. 24Ces dej sawv nphau tej niag twv hauv dej ntuj tuaj, cov nplaim dej nphau tuaj npog nkaus lub nkoj. Hos Yes Xus tsaug zog lawm. 25Cov thwj tim los ze Yes Xus, lawv tsa nws tias “Huab Tais, koj cawm peb, peb yuav tuag!”  26Yes Xus hais rau lawv tias “Vim li cas nej ntshai, ua cas nej ntseeg me ua luaj?” Ces Yes Xus sawv ntsug, nws txwv cua thiab dej ntuj. Dej cia li rov tus yees. 27Cov neeg ntawd nyob hab nuv cia; lawv sib hais zom zaws tias “Tus ntawd yog leej twg, tab yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus?”

Mas Tais khaws zaj no cia qhia peb tias Huab Tais Yes Xus yog tus Huab Tais ua tau tas puas tsav yam; yam li Huab Tais Yes Xus qhia kev cai zoo tshaj, Huab Tais Yes Xus kho cov neeg mob tau, thiab Huab Tais Yes Xus qhia lub ntuj lub teb los lub hiav txwv tau; Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus tswv kav tau tas lub sim ceeb.
Thaum Mas Tais sau zaj no mas nws nco txog lub Koom Txoos uas nws yuav qhia kev cai rau lawv; lub Koom Txoos ntawd tab tom raug hiam. Mas Tais hais tias Huab Tais Yes Xus tsaug zog, tsis yog vim Huab Tais Yes Xus tsis paub tias dej nphau loj; tab sis yog vim tsis tau txog lub caij nws yuav tuag thiab tsis tau txog lub caij cov thwj tim yuav tuag, ces Huab Tais Yes Xus thiaj tsis txhawj.
Cov thwj tim los tsa Huab Tais Yes Xus vim lawv ntshai tab sis lawv tsis yoob, lawv ua li lawv vam txog tus lawv paub tias yuav cawm lawv tau, lawv hais tias “Huab Tais, koj cawm peb, peb yuav tuag!” Zoo li lawv saib Huab Tais Yes Xus yog tus cawm neeg.
Huab Tais Yes Xus sawv ces nws xub qhuab qhia lawv kom txhob ntshai. Huab Tais Yes Xus hais rau lawv tias “Ua cas nej ntseeg me ua luaj?” Vim cov thwj tim ntseeg tsis txaus; lawv twb nrog Huab Tais Yes Xus nyob, lawv pom Huab Tais Yes Xus tsis kav lawv ntseeg tsis zoo pes tsawg, ntseeg tsis ti txha.
Cov thwj tim ntseeg tsis txaus tiag, mas thaum lawv pom Huab Tais Yes Xus txwv cua thiab dej ntuj tas, lawv thiaj sib hais zom zaws tias “Tus ntawd yog leej twg ne, tab yog cua thiab dej ntuj los yeej mloog nws lus?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top