VIM LI CAS PEB TSIS POM TSWV NTUJ? TSWV NTUJ NYOB QHOV TWG?

Tos peb tsis pom Huab Tais Ntuj yog vim nws tsis muaj lub cev lub ntsej muag, nws yog tseem tswv yim. Huab Tais Ntuj nyob tas qhov txhia chaw, hauv peb txhua leej txhua tus.

Neeg yeej pom tsis tau Tswv Ntuj, vim nws tsis zwm ua ib lub cev nqaij zoo li neeg, tab sis peb hais tias Tswv Ntuj tuaj nyob hauv neeg mus li. Vim nws yog ib leej tswv yim thiab ib lub siab, vim neeg lub tswv yim kuj yog ntuj lub tswv yim. Kom nco txog hauv ntawv Faj Lem. Tswv Ntuj hais tias peb yuav tsim neeg kom xws li peb me ntsis (HP 1: 26, 2: 7) vim li ntawd peb thiaj hais tias yog koj ua zoo xav mas koj yuav pom tau Huab Tais Ntuj nyob hauv koj, yog koj tsis nco txog dab tsi nyob hauv koj mas koj kuj tsis pom Huab Tais Ntuj tiag. Thiab koj kuj tsis paub tias Huab Tais Ntuj nyob qhov twg.

Ib txwm Huab Tais Ntuj nyob mus li mus txog ib txhiab ib txhis. Nws nyob qhov twg kuj tau huv tib si. Peb tus tib neeg txoj sia yog Ntuj pub rau peb, Ntuj yuav tsis thau rov ib zaug, nruab hnub hmo ntuj, Huab Tais Ntuj zov koj nraim, nyob hauv koj, nyob hauv peb txhua tus. Yog koj paub Huab Tais Ntuj mas nws pab koj. Koj yuav txais txoj hmoov zoo mus li.

Tas peb sim neej yuav nco ntsoov hais tias Huab Tais Ntuj yeej ib txwm nyob, nws nrog peb nyob nraim, nws yog tus Huab Tais txawj ntuas neeg, txawj zam rau neeg, txawj hlub neeg, yog tus tseem Huab Tais tiag. Peb lub neej peb yuav muab cob rau Huab Tais Ntuj ib leeg xwb. Peb paub tias peb lub cev yog Huab Tais Ntuj lub, lub tswv yim kuj yog Ntuj tswv yim. Niaj hnub Huab Tais Ntuj xav kom peb ua zoo mus li.

“Nej nrhiav Huab Tais mog! Nyem no yog lub caij zoo ntsib lawm. Nws nyob ze lawm, nej hu txog nws mog! Tus siab phem, nws yuav tso nws txoj kev phem tseg. Tus siab nkhaus tso nws lub tswv yim lim hiam tseg. Nws yuav tig los cuag Huab Tais. Huab Tais yuav khuv leej nws. Nws cia li los cuag Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj lub siab zam dav.”(HX 55: 6-7)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top