DAB PHEM NTXUB TSWV NTUJ HAIV NEEG

Kwv tij, vim li cas peb hais tias dab phem ntxub Tswv Ntuj haiv neeg. Tswv Ntuj haiv neeg yog leej twg? Tswv Ntuj haiv neeg yog peb txhua leej, tus mloog ntuj lo lus tsim kev thaj yeeb, tus tsis xav ua phem rau luag. Niaj hnub dab phem yog ib co tswv yim poob hwj chim ntawm Tswv Ntuj lawm. Vim yog nws txoj kev ntxias dag tib neeg ntiaj teb kom ua txhaum rau Tswv Ntuj tus tswv siab zoo, phauv ntawv Qhib Yav Tom Ntej hais tias Tswv Ntuj tus tshiab Mis Kas thiab tas tsoom tshiab lawv ntaus tus zaj. Lawv muab nws ntiab tawm saum ntuj mus. Lawv muab nws nrog rau hauv ntiaj teb nrog nws cov dab. Vim nws yog tus niag liam rau pab cov kwv tij nruab hnub hmo ntuj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Nws twb poob rau qhov qis lawm. (QYTN 12: 7-10)

Yog li ntawd dab phem thiaj khib rau peb sawv daws neeg. Nws thiaj ntxias kom peb yuam kev raws nws, ua ntau tsav ntau yam rau neeg. Yog tus tsis coj Ntuj lo lus thiab tsis muaj kev ntseeg Ntuj ruaj nreb. Ces nws kawg yuam kev mus raws dab txoj kev xwb. Huab Tais Yes Xus twb yeej dab phem, nws yeej tas txhia yam. Thaum lub hauv paus neeg swb dab, tiam sis nyem no Huab Tais Yes Xus yog tus yeej. Peb muaj Huab Tais Yes Xus ua tus pab peb, peb tsis ntshai tsis swb dab ib zaug. Vim peb muaj Huab Tais lub zog, lub hwj chim roos peb; nws nrog peb nyob nraim mus li. Peb yog cov ntseeg peb yuav tsum ceev faj mus li. Yog thaum peb tsis nco ceev faj mas dab yuav muaj peev xwm ntxias tau peb yuam kev ua txhaum rau Tswv Ntuj.

Kwv tij, yam toob xib twg thiaj pab peb ntaus yeej dab phem txoj kev ntxias peb. Peb yuav tsum muaj cov no, peb thiaj yeej dab phem:

  1. Kev teev ntuj, tso siab ray Tswv Ntuj.
  2. Kev mloog los nyeem thiab coj Ntuj Lus nyob hauv ntawv Ntshiab.
  3. Txhob teev dab teev qhua thiab txhua yam hais txog dab txhob kov nws kiag, muaj dab tsi peb vam txog Tswv Ntuj lub hwj chim roos thiab pab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top