HNUB HWM YES XUS LUB SIAB NTSHIAB (MOST SACRED HEART OF JESUS)

Kwv tij Hmoob sawv daws, muaj tej zaug nej pom daim duab kos txog Huab Tais Yes Xus. Nyob ntawm nws lub hauv siab nej yuav pom Yes Xus lub plawv muaj ib lub qhov kiav txhab, muaj ib lub kauj pos ncig lub plawv, thiab nyob saum lub plawv sab saud muaj plaim taws cig cig thiab muaj tus Ntoo Cuam. Lub plawv nej pom no yog Huab Tais Yes Xus lub siab nyiam peb sawv daws.

Leej Ntshiab Yus Tis Nus tau hais tias “Cov neeg ntseeg txog Yes Xus yog tseem haiv His Xas Lais yug hauv Leej Pleev los, vim peb txaug Leej Pleev lub siab tawm los xws li yog lub pob zeb.” Leej Ntshiab Is Les Nes nyob Lis Yoos kuj hais tias “Lub Koom Txoos yog tus dej pub txoj sia txhawv tawm hauv Leej Pleev lub plawv tuaj.” Ces nyob hauv lub ntuj tiam tom qab, tsoom neeg ua Ntuj kev cai thiaj nyiam hwm Yes Xus lub siab ntshiab.

Xyoo 1353 Vaj Qhia Is Nos Xes Rau (Pope Innocent VI) pib cov kab ke hwm Yes Xus lub siab ntshiab kom tau pab lub Koom Txoos rov sib haum xeeb dua.

Xyoo 1673, Huab Tais Yes Xus yees tawm tuaj rau Leej Ntshiab Mas Nkas Les -Mab Liab – As Las Nkos (St.Margaret Mary Alacoque) pom xyeem. Huab Tais Yes Xus hais rau nws tias “Kuv lub siab lub plawv muaj kev nyiam ntiaj teb neeg nyob ntxaws nkaus, txoj kev nyiam no hlawv kuv lub siab lub plawv dhau lawm, kuv yuav tau hais qhia rau ntiaj teb neeg kom lawv paub txog kuv lub siab thiab kom lawv paub tias kuv lub siab yuav cawm tau lawv hauv dab teb cov hluav taws.

Tos Huab Tais Yes Xus lub siab nyiam ntiaj teb neeg npaum ntawd vim tias Tswv Ntuj yog kev nyiam raws li Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Vim Tswv Ntuj nyiam lub qab ntuj neeg npaum no, nws thiaj muab nws Leej Tub twm zeej rau, kom xwv tus ntseeg txog Leej Tub txhob tuag, tab sis kom nws muaj txoj sia nyob mus li.” (Zam 3: 16)

Tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug zeem tseeb txog Tswv Ntuj txoj kev nyiam tib neeg, nws hais tias “Yam uas zeem tseeb tias Tswv Ntuj nyiam peb yog qhov tias thaum peb tseem yog neeg txhaum, Leej Pleev tuag kom tau pab peb.” (LM 5: 8)

Kwv tij Hmoob, yog nco tau mas peb yuav pom tias thaum Huab Tais Yes Xus tuag nyob saum tus Ntoo Cuam, muaj ib tug tub rog xuas nws rab hmuv hno Huab Tais Yes Xus phab tav, ces txawm muaj ib co ntshav thiab dej ntws tawm los. Cov ntshav thiab dej no zeem tseeb tias Huab Tais Yes Xus nyiam peb tiag.

Cov ntshav yog lub cim cav tias Leej Pleev tau cawm tas ntiaj teb neeg hauv kev txhaum lawm. Cov dej yog lub cim tias tas ntiaj teb neeg tau txais kev ntxuav kom ntshiab huv tuaj lawm. Li ntawd mas cov kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus yeem cia luag muab ntsia saum Ntoo Cuam tsis yog vim peb tau nyiam nws, tab sis yog nws xub nyiam peb ua ntej lawm. (1Zam 4: 19)

Muaj ib zaug, Huab Tais Yes Xus tau qhia txog nws kev nyiam ntiaj teb neeg rau Leej Ntshiab Faus Tis Nas (St. Faustina). Huab Tais Yes Xus qhia nws thov Ntuj li no “Cov ntshav thiab cov dej tawm hauv Yes Xus lub siab los, yog lub qhov txhawv txoj kev khuv leej, yog lub hiav txwv ntws los rau lub ntiaj teb neeg. Kuv tso siab rau koj.”

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus nyiam peb npaum ntawd, tsim nyog peb yuav nyiam Huab Tais Yes Xus xws li nws tau nyiam peb. Peb yuav niaj hnub rov hais rau peb tias “Huab Tais Yes Xus nyiam kuv cuag no.”

Vaj Qhia Pis Yus 11 (Pope Pius XI) hais tias kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus lub siab yuav pab kom peb yim kub siab nyiam Huab Tais Yes Xus ntau dua tuaj.

Hais txog kab ke hwm Huab Tais Yes Xus lub siab ntshiab mas pib muaj thawj zaug yog nyob hauv hnub tim 31 lub 8 hli 1670, hauv nroog Lees (Rennes) Fab Kis teb, muaj Txiv Plig Zam Aws Des (John Eudes) ua tus coj lub txoos.

Xyoo 1765, Vaj Qhia Nkes Mees 13 (Pope Clement XIII) tso cai rau cov Tswv Qhia nyob Pos Kas ua hmoov hwm Yes Xus lub siab ntshiab.

Txog xyoo 1856 Vaj Qhia Pis Yus 9 (Pope Pius IX) tso cai rau lub Koom Txoos ua tau hmoov hwm Yes Xus lub siab ntshiab, ces xyoo 1899 Vaj Qhia Les Os 13 (Pope Leo XIII) thiaj zeem tseeb tias cov hauj lwm twg yog ua los cav txog Yes Xus lub siab ntshiab mas yog ua los hwm Huab Tais Yes Xus thiab. Xyoo 1956 Vaj Qhia Pis Yus Kaum Ob (Pope Pius XII) tshaj tias yuav ua hnub hwm Yes Xus lub siab ntshiab tom qab hnub hwm Leej Ntuj Plig nqes los li 19 hnub. Yog li niaj xyoo lub Koom Txoos thiaj ua hmoov hwm Yes Xus lub siab ntshiab txij xyoo ntawd los.

Tus twg vam txog Yes Xus lub siab ntshiab, nws yuav thov Ntuj zoo li no tias:

“Ab, Huab Tais Yes Xus lub siab ntshiab! Kuv thov cev kuv cov lus thov, kuv cov hauj lwm, thiab tas kuv kev txom nyem hauv hnub no rau koj; kom tau them kuv thiab ntiaj teb neeg tej txhaum; kom niaj hnub kuv tsuas muaj lub siab nyiam koj mus li.”

Los nws yuav cev nws tsev neeg rau Yes Xus lub siab ntshiab li no:

“Huab Tais Yes Xus lub siab ntshiab, kuv thov cev kuv tsev neeg, txoj sia, cov hauj lwm, tej kev txom nyem, kev zoo siab thiab kev sib nyiam sib hlub rau koj. Peb xav ua koj tug mus li.

Thov koj pab kuv thiab tsev neeg kom tau txais kev cawm, thov koj ua lub zog rau kuv thiab tsev neeg kom yeej dab phem txoj kev haub ntxias, thov koj zam peb cov txhaum, koj ntxuav peb kom huv nyob ntawm koj xub ntiag.

Huab Tais, thov koj muab koj kev nyiam txaug rau hauv kuv tsev neeg lub siab lub plawv, mas peb yuav muaj ib lub siab kub lug nyiam koj thiab nyiam luag tej xws li koj lub siab.

Huab Tais Yes Xus lub siab ntshiab, thov kom peb pheej xeeb rau peb txoj kev ntseeg thiab tsob hwb Tswv Ntuj mus li. ua li.”

Tus hwm Yes Xus lub siab ntshiab, nws kuj yuav ua cov hauj lwm li no thiab: Txhua lub hlis thaum txog Hnub Rau hauv thawj lub lis piam, nws yuav mus txais Yes Xus lub Cev los yug nws lub siab; Hnub Tsib thawj lub lis piam hauv txhua lub hlis, nws yuav teev Ntuj li 1 teev; nws yuav nquag hais txoj saw Mab Liab los them txim txhaum thiab ua cov hauj lwm tsim koob hmoov tsis tseg.

Thaum hais txoj saw Mab Liab yuav ua zoo li no:

1. Nyob ntawm tus Ntoo Cuam, yuav hais zaj ‘KUV NTSEEG’.

2. Ntawm lub hlaws loj thiab lub kib niam Mab Liab, tus coj yuav pib tias “Huab Tais Yes Xus, koj yog tus Huab Tais siab zoo thiab tsis muab hlob’, ces sawv daws txais tias “Thov koj ua kom peb muaj ib lub siab zoo li koj yuad.”

3. Nyob ntawm cov hlaws me, tus coj yuav pib tias “Huab Tais Yes Xus lub siab zoo”, sawv daws txais tias “Thov kom kuv kub siab nyiam koj yuad.”

4. Lub hlaws loj txuas mus, tus coj yuav pib tias “Mab Liab lub siab tsis muab hlob’, ces sawv daws txais tias “Koj pab thov Ntuj rau peb yuad.”

5. Thaum xaus yuav hais 3 lwm tias “Huab Tais Yes Xus lub siab ntshiab, koj kuv leej yuad.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top