HNUB NCO TXOG NIAM MAB LIAB LUB SIAB HUV (THE IMMACULATE HEART OF MARY)

Hnub nco txog niam Mab Liab lub siab huv, yog hnub tom qab ua hmoov hwm Yes Xus lub siab ntshiab tas.

Kev nco txog niam Mab Liab lub siab huv mas ib txwm muaj puag thaud los lawm, tab sis Leej Ntshiab Zam Aws Des (St. John Eudes) yog tus pib kom tas tsoom neeg ua Ntuj kev cai nco txog niam Mab Liab lub siab huv; yog nyob hauv xyoo 1643, hnub tim 8 lub 2 hli.

Xyoo 1830 niam Mab Liab tawm los rau Leej Ntshiab Kas Tas Lis Nas Las Npus Les (St. Catherine Labouré) pom, niam Mab Liab pub ib lub kib rau nws, nyob ntawm lub kib ntawd muaj npe ntawv sau tias ‘Mab Liab tus tsis lo neeg lub keeb txhaum, koj thov Ntuj pab peb yuad!’, nyob rau ib sab muaj tus txwm ntawv ‘M’ thiab nyob saud tus txwm ntawv muaj tus Ntoo Cuam thiab muaj 2 lub plawv; ib lub muaj lub kauj pos ncig, ib lub muaj rab ntaj rhais cia.

Xyoo 1855 Vaj Qhia Pis Yus 9 (Pope Pius IX) thiaj pib kom muaj lub txoos teev Ntuj nco txog niam Mab Liab lub siab huv.

Xyoo 1917 niam Mab Liab yees tawm nyob Fas Tis Mas, Pos Tws Nkas teb, mas niam Mab Liab kuj tau rov hais txog nws lub siab huv.

Xyoo 1942 txwm 25 xyoos niam Mab Liab yees tawm nyob Fas Tis Mas, Vaj Qhia Pis Yus 12 (Pope Pius XII) thiaj thov cev lub Koom Txoos cia rau hauv niam Mab Liab lub siab, thiab tso lus kom lub Koom Txoos ua hmoov nco txog niam Mab Liab lub siab huv yog xyoo 1944 tim 4 lub 5 hlis.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top