HUAB TAIS YES XUS HLUB PEB LI CAS?

Vim li cas Huab Tais Yes Xus tau tuag. Vim neeg phem ntxub Huab Tais, tus neeg zoo tsis muaj cai yeej, ib yam li niaj hnub no, sawv daws tsis mloog tej lus qhuab qhia, tsis hloov siab, lawv xav tias Yes Xus tuaj rhuav lawv txoj cai, ntshai tsam lub koob meej tau poob. Ua neeg khav nyiam lub koob meej, nyiam nyiaj txiag. Niaj hnub no kuj tseem zoo li qub, tus neeg phem tsis zoo siab mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhia thiab ntxub tsoom zoo, lawv tau kom Huab Tais Yes Xus rau cov nom yam tsis muaj qhov tseeb, lawv hais tias Huab Tais Yes Xus tuaj tsa rog rau lawv. Huab Tais Yes Xus raug kev txom nyem nyob hauv neeg txhais tes, tiam sis Huab Tais Yes Xus nws txoj sia los ua tim khawv hais txog Tswv Ntuj kev nyiam.

Kwv tij peb to taub txog zaj no, peb yuav coj lub neej zoo li cas?

Peb tau hnov hais txog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem, peb puas tau hlub nws. Peb pog nws hlub peb zoo li cas? Nws tau hlub peb tshaj, nws tuaj yeem muab nws txoj sia los ntxiv peb, yam li nws tau tuag nyob saum ntoo cuam.

Peb yuav txiav siab zoo li cas?

1. Peb cov neeg yuav tsum txawj pam txoj kev ncaj txhawv, kev hlub tau txhawv. Vim yug Huab Tais.
2. Peb yuav nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg kom txog hnub kawg. Muab Huab Tais los ua tus pab peb lub neej.
3. Vim Huab Tais Yes Xus peb thiaj tau paub Tswv Ntuj yog peb txiv, peb yog nws cov me nyuam, tab peb nyob hauv kev ntxhov siab tsis kav Huab Tais kev zoo siab yog peb neeg li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top