TSIM KOOB HMOOV THIAB NYIAM TSWV NTUJ LUB NEEJ THIAJ POM KEV (MT 6: 19-24)

HNUB RAU LUB LIS PIAM 11 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

19Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Nej txhob sau tej txhab cuab tam nyob ntiaj teb no, vim muaj kab rws kab lia txo, thiab muaj tub sab tho qhov tsev tuaj nyiag; 20nej yuav sau tej txhab cuab tam nyob saum ntuj, nyob saud tsis muaj kab rws kab lia txo, tsis muaj tub sab tho qhov tsev tuaj nyiag; 21vim tias koj txhab cuab tam nyob qhov twg, koj lub siab kuj yuav nyob qhov ntawd. 22Lub teeb ua kom lub cev pom kev yog lub qhov muag. Yog koj lub qhov muag huv, mas tas koj lub cev pom kev nrig. 23Tab sis yog koj lub qhov muag muaj mob, mas tas koj lub cev nyob tsaus ntuj nti. Yog qhov pom kev uas nyob hauv koj twb tsaus nti, mas yuav tsaus heev rau koj. 24Tsis muaj leej twg tsob hwb ob tug tswv tau; nws yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus, los nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej ib txhij tsob hwb Tswv Ntuj thiab Nyiaj Txiag tsis tau.”

‘Cuab tam’ (Teasure) yog cov nyiaj uas teb chaws siv los ua lag ua luam, yog cov npauj uas sawv daws muab los phim zam, thiab yog tas ib puas tsav yam yus saib tias muaj nqes kawg ces yus muab khaws zoo zoo tseg cia. ‘Txhab cuab tam nyob saum ntuj’ (Treasure in heaven) yog cov koob hmoov muaj nqe nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
Huab Tais Yes Xus hais tias “Nej txhob sau tej txhab cuab tam nyob ntiaj teb no, tab sis nej yuav sau tej txhab cuab tam nyob saum ntuj vim tias koj txhab cuab tam nyob qhov twg, koj lub siab kuj yuav nyob qhov ntawd. Lub teeb ua kom lub cev pom kev yog lub qhov muag. Yog koj lub qhov muag huv, mas tas koj lub cev pom kev nrig. Tab sis yog koj lub qhov muag muaj mob, mas tas koj lub cev nyob tsaus ntuj nti. Yog qhov pom kev uas nyob hauv koj twb tsaus nti, mas yuav tsaus heev rau koj. Tsis muaj leej twg tsob hwb ob tug tswv tau; nws yuav ntxub ib tug, nyiam lwm tus, los nws yuav npuab ib tug, thuam lwm tus. Nej ib txhij tsob hwb Tswv Ntuj thiab Nyiaj Txiag tsis tau”, mas yog Huab Tais Yes Xus ntuas kom peb tsis txhob nrhiav los ceev tej cuab tam cia ntau ntau, peb yuav tau muab yam peb muaj pub rau cov tsis muaj mas thiaj yog peb tsim ib cov koob hmoov cia ua cuab tam nyob saum ntuj. Dhau ntawm qhov pub nyiaj txiag rau cov tsis muaj lawm, peb tseem muaj ntau txoj kev tsim koob hmoov; yam li muab peb lub zog los pab luag tej, muab peb lub siab los mloog Tswv Ntuj Lo Lus, muab peb lub neej los tsob hwb Tswv Ntuj. Yog peb saib kev tsim koob hmoov yog qhov muaj nqes, yog yam tseem ceeb mas peb lub siab thiaj yuav khi rawv rau cov hauj lwm tsim koob hmoov ntawd, peb yuav ua tib zoo xav tswv yim saib nyiaj txiag muaj nqe dua los kev tsim koob hmoov muaj nqes dua.
Thaum Huab Tais Yes Xus hais tias “nej yuav nyiam Tswv Ntuj”, mas yog Huab Tais Yes Xus hais kom peb nyiam Tswv Ntuj tiag tiag, nyiam tas siab tas ntsws, tsob hwb Tswv Ntuj tas zog, muab peb lub siab yuj plaws mus npuab Tswv Ntuj thiab nco txog Tswv Ntuj tas mus li. Yog peb nyiam Tswv Ntuj li ntawd, mas peb tseem yuav nyiam lwm yam zoo li ntawd ntxiv tsis tau. Yog peb hais tias nyiam lwm yam xws li nyiaj txiag ib yam li Tswv Ntuj mas txhais tias peb tsis nyiam Tswv Ntuj zoo li Tswv Ntuj xav kom peb nyiam nws; yog zoo li peb tsa yam ntawd loj li Tswv Ntuj, yog peb tab tom thuam Tswv Ntuj, ntxub Tswv Ntuj ntag! Yog peb xav nyiam lwm yam tiag, mas peb nyiam yam ntawd nyob hauv Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj xav kom peb nyiam yam ntawd. Li ntawd, peb ib txhij nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam lwm yam tsis tau.
Huab Tais Yes Xus hais tias yog koj lub qhov muag muaj mob, mas tas koj lub cev nyob tsaus ntuj nti; yog qhov pom kev uas nyob hauv koj twb tsaus nti, mas yuav tsaus heev rau koj (MT 6: 22-23). Lo lus no yog lo lus pab piav qib tias “koj txhab cuab tam nyob qhov twg, koj lub siab kuj yuav nyob qhov ntawd”, txhais tias peb yuav tsum xaiv qhov tseem ceeb, txhob yuav qhov cuav los ua qhov tseeb; peb yuav nyiam tsim koob hmoov dua nyiam nyiaj txiag. Yog peb nyiam qhov cuav mas zoo li peb yog tus neeg dig muag, peb muab ib yam tsaus ntuj los coj peb lub neej; peb muab qhov tsaus nti los ua qhov pom kev, ces tas peb lub neej yuav tsaus ntuj nti, peb yuam kev tas peb sid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top