TXHOB TXIAV TXIM (MT 7: 1-6)

HNUB OB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

Yes Xus hais rau cov thwj tim tias 1“Nej txhob txiav txim, Ntuj thiaj yuav tsis txiav txim rau nej. 2Vim tias nej txiav txim li cas rau luag, Ntuj yuav txiav txim ib yam li ntawd rau nej; nej luj li cas rau luag, Ntuj kuj yuav luj li ntawd rau nej. 3Ua cas koj ntsia tus quav nplej nyob hauv koj tus kwv qhov muag; tab sis tus nqaj tse nyob hauv koj qhov muag, koj ho tsis pom? 4Koj tseem hais rau koj tus kwv tias ‘Cia kuv rho tus quav nplej hauv koj qhov muag pov tseg’, tab sis ib tug nqaj twb nyob hauv koj qhov muag! 5Neeg zoo sab nraud, koj xub rho tus nqaj hauv koj qhov muag tso, koj thiaj li pom kev rho tus quav nplej hauv koj tus kwv qhov muag. 6Nej txhob muab tej yam ntshiab pub dev noj, nej txhob muab nej cov hlaws npliag deg tso ze ntawm npua xub ntiag, tsam npua tsuj ces npua tig rov los dua nej.”

Huab Tais Yes Xus tsis txwv kom cov nom tswv txhob txiav txim, Huab Tais Yes Xus kuj tsis txwv kom peb txhob ntuas peb cov phooj ywg los cov neeg nyob hauv peb tej tsev, Huab Tais Yes Xus kuj tsis txwv kom peb txhob saib luag tej puas ua zoo los ua phem. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais txog cov lus txiav txim uas niaj hnub peb hais ntau ntau txog luag tej; yog cov lus txiav txim tsis zoo pab leej twg kom zoo tuaj, kawg yog zoo kom sawv daws tsis sib tso siab, muaj lus sib cav sib ceg, hais lus xaiv lus ncua. Yog peb pib txiav txim rau lwm tus mas Tswv Ntuj kuj yuav txiav txim rau peb, ces peb yuav raug txim vim peb muaj txhaum ntau rau Tswv Ntuj.
Huab Tais Yes Xus tsis xav kom peb hais txog lwm tus cov txhaum, vim peb kuj yog neeg muaj txhaum xws li luag thiab; peb yuav muab txim tau mas yog peb thau tau cov txhaum hauv peb pov tseg tas tso, nws thiaj hais tias “Ua cas koj ntsia tus quav nplej nyob hauv koj tus kwv qhov muag; tab sis tus nqaj tse nyob hauv koj qhov muag, koj ho tsis pom? Koj tseem hais rau koj tus kwv tias ‘Cia kuv rho tus quav nplej hauv koj qhov muag pov tseg’, tab sis ib tug nqaj twb nyob hauv koj qhov muag! Neeg zoo sab nraud, koj xub rho tus nqaj hauv koj qhov muag tso, koj thiaj li pom kev rho tus quav nplej hauv koj tus kwv qhov muag.”
‘Tej yam ntshiab’ no yog cov nqaij txi Tswv Ntuj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, tab sis Huab Tais Yes Xus xav qhia tias thaum peb paub tias tus neeg twg thuam Tswv Ntuj Lo Lus los yog nws txhob txwm ua phem rau cov neeg tshaj lub Moo Zoo, mas peb yuav tau xyuam xim, xav tom ntej tom qab kom zoo tso mam tshaj lub Moo Zoo rau tus neeg ntawd. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top