YAM TOB ZAIS NTSHIS PEB XAV TSIS TXOG NYOB HAUV TEB CHAWS THEM TXIM (The Amazing Secret of Purgatory)

Zaj lus no yog Phauj Mais Las (Sister Emmanuel Maillard) thov kom tus pog laus Mab Liab Xis Mas (Maria Simma) hauv Aus Rias (Austria) piav rau nws mloog txog cov ntsuj plig hauv teb chaws them txim los nrhiav nws thiab thov kom nws pab lawv.

Pog Mab Liab hais tias yam lawv los hais kom nws pab mas yog kom nws thov Txiv Plig ua Thaj Txi Ntuj pub rau lawv, kom nws pab hais saw Mab Liab thiab taug Yes Xus kev txom nyem pab lawv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top