HNUB NCO TXOG COV DUA NRA (ALL SOULS’ DAY)

Nyob hauv tsoom Hmoob coj qub ke cai mas hnub xaus xyoo laus peb yuav npws poj yawm, peb yuav muaj kab ke pe tsiab. Nyob hauv cov Los Mas, lawv ua kab ke nco txog lawv cov neeg ncaim ntiaj teb yog hnub tim 13 txog 22 lub 2 hlis ntuj, tab sis thaum cov Los Mas tig los ua Ntuj kev cai lawm, lawv tsuas ua kab ke nco txog tus tuag 3 hnub tom qab coj tus qauv mus zwm av thiab thaum txwm xyoo tus tuag tau ncaim mus. Tom qab no tsuas nco txog cov tuag nyob hauv hnub tim 2 lub 11 hlis lawm xwb.

Hnub nco txog cov dua nra yog hnub cov ua Ntuj kev cai hauv lub Koom Txoos Kav Tos Luv sawv daws yuav thov Ntuj rau cov neeg pheej xeeb (faithful) tau tso lub ntiaj teb no tseg. Hnub nco txog cov dua nra mas sawv daws yuav mus koom teev Ntuj (prayer), thov Ntuj (intercession), pub cuab tam (alm), xyuas toj ntxas (visit to cemetery), thiab ua ke nco txog (commemorate) cov ntsuj plig txom nyem hauv teb chaws them txim.

Ua ntej mas cov neeg ua Ntuj kev cai lawv nco txog cov dua nra nyob hauv lub caij Hla, tab sis txog tiam 10 Leej Ntshiab Os Ntis Los (St. Odilo of Cluny) tau kom nws cov Txiv Twj Cuab teev Ntuj thiab ua Thaj Txi Ntuj nco txog cov dua nra mas txij xyoo 1030 los sawv daws thiaj xyaum ua raws li nws. Txog tiam 13 mas lub Koom Txoos nyob Los Mas thiaj tso lus cia hnub tim 2 lub 11 hlis ua hnub nco txog cov dua nra.

Cov neeg pheej xeeb yog cov neeg tau txais lub Cim Ntxuav, yog li ‘cov dua nra’ thiaj yog lub Koom Txoos tu siab rau kev txhaum (the Church Penitent) uas yog cov ntsuj plig nyob hauv teb chaws them txim, hos ‘tsoom Leej Ntshiab’ mas yog lub Koom Txoos txais yeej kev txhaum (the Church Triumphant) nyob saum ntuj, ntawm peb cov tseem muaj txoj sia nyob mas yog lub Koom Txoos ntaus tsam (the Church Militant) los yog lub Koom Txoos tsim koob hmoov (the Church Pilgrim).

Lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia tias txhua yam peb cov neeg pheej xeeb rau kev ncaj ua nyob ntiaj teb no muaj feem pab tau cov ntsuj plig hauv teb chaws them txim raws li tau ceev tseg nyob hauv phau ntawv Mas Kas Npes Ob (2MKN 12: 43-46) tias ‘Yus Das sau tau ob txhiab tawm lub txiaj, nws xa mus rau Yes Lus Xas Les kom tau pub ib Thaj Txi Ntuj them txim txhaum. Nws ua zoo li ntawd, vim nws nco txog txoj kev yuav sawv rov qab los. Yog nws tsis ntseeg tias cov tub rog tuag lawm yuav sawv rov qab los, mas kev thov Ntuj rau cov tub tuag yog nkim caij nkim zog xwb. Thiab nws xav tias cov neeg tuag nyob hauv txoj kev teev Ntuj mas lawv yuav tau txais paj tshab zoo nkauj. Yus Das xav tau tswv yim zoo, ces nws thiaj li ua ib Thaj Txi Ntuj them cov tuag txim txhaum’. Yog vim li no lub Koom Txoos thiaj qhia kom sawv daws teev Ntuj, pub cuab tam, ua hauj lwm zoo, thiab thov ib Thaj Txi Ntuj them txim txhaum rau cov neeg dua nra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top