TUS NEEG SIAB NCAJ HAIS LUS NCAJ (MT 5: 33-37)

HNUB XYA LUB LIS PIAM 10 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

Huab Tais Yes Xus qhia tias tus neeg siab ncaj mas nws yuav hais lus ncaj, nws tsis yuav twv ntuj twv teb, lam tau lam cog lus, thiab tsis hais lus ntau.

33Yes Xus hais ntxiv tias “Nej tseem hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias ‘Koj tsis txhob lam cog lus, koj yuav ua raws li cov lus koj tau cog rau Huab Tais’, 34tab sis kuv hais rau nej tias nej tsis txhob cog lus ib zaug li: txhob muab lub ntuj los ua tim khawv, vim ntuj yog Tswv Ntuj lub theej kiab; 35txhob muab lub ntiaj teb los ua tim khawv, vim lub ntiaj teb yog Tswv Ntuj lub rooj tiag taw; txhob muab Yes Lus Xas Les los ua tim khawv, vim yog tus tuam vaj lub nroog. 36Txhob muab koj lub taub hau los ua tim khawv, vim koj ua tsis tau kom ib txog plaub hau dawb tuaj los dub tuaj. 37Yog muaj, ces hais tias ‘muaj’; tsis muaj, ces hais tias ‘tsis muaj’. Cov lus hais tshaj yog tuaj ntawm tus phem tuaj.”

Mais Xes txoj cai kheev kom neeg cog lus, mas cov Yus Das thaum lawv cog lus lawv thiaj twv ntuj twv teb, lawv tuav txog tas puas tsav yam lub npe los cog lus. Tab sis thaum lawv cog lus tas, lawv txawj nrhiav tej txoj kev kom lawv tau dim ntawm cov lus uas lawv cog. Yes Xus tsis txwv kom txhob cog lus, tab sis Yes Xus hais tias “Thaum nej cog lus tas yog nej npaj siab nrhiav qhov ub qhov no kom nej tau kev dim ntawm cov lus yuav cog, mas yog dab phem qhia cov lus ntawd rau nej.”
Huab Tais Yes Xus qhia tias thaum yus cog lus mas yus yuav txiav siab tias yuav ua raws li cov lus cog. Yog yus ua tsis tau mas txhob cog lus, ntshai tsam yus thuam Ntuj. Yog yus yuav tsum cog lus rau luag mas yus yuav npaj siab hwm Ntuj mus li thiab npaj siab ua raws li cov lus cog mus li.
Huab Tais Yes Xus xav kom peb hais ncaj. Tus hais ncaj mas tsis tas nws yuav twv ntuj twv teb los cog lus. Yog koj hais kam lo lus ncaj, yog koj tsis hais lus dag luag, yog koj tsis hais lus xaiv lus ncua, yog koj tsis khav theeb, yog koj tsis hais puam fab mas tsis tas koj yuav twv ntuj twv teb los cog lus. Sawv daws paub tias koj yog ib tug neeg tsuas hais qhov tseem ceeb. Thaum koj hais tias “Tsis Muaj”, mas sawv daws paub tias tsis muaj.
Huab Tais Yes Xus tseem hais tias cov neeg twv ntuj twv teb tas zog mas yog tus dab phem ua kom lawv twv ntuj twv teb tsis muaj qab ntxhiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top