UA NEEG SIAB NCAJ (MT 5: 20-26)

HNUB TSIB LUB LIS PIAM 10 CAOJ NYOB NRUAB XYOO

Huab Tais Yes Xus qhia tsoom sid kom ua neeg siab ncaj dua cov Fas Lis Xais.

20Yes Xus hais rau cov neeg tuaj mloog nws tias “Kuv hais rau nej; yog nej tsis ua siab ncaj dua cov thoob xwm thiab cov Fas Lis Xais, mas nej yuav mus tsis tau hauv Ntuj lub Ceeb Tsheej. 21Nej hnov cov lus qhia rau tej laus thaud tias ‘Koj tsis txhob tua neeg;’ thiab cov lus tias ‘Tus twg tua neeg, nws yuav raug luag txiav txim rau nws.’ 22Hos kuv, mas kuv hais rau nej tias leej twg npau taws rau nws tus kwv, nws yuav raug txim ntawm tsev hais plaub. Yog nws hais rau nws tus kwv tias ‘Niag ruam’, mas nws yuav raug txim ntawm lub rooj txwj laus Xas Nes Nrees. Yog nws hais rau nws tus kwv tias ‘Niag vwm’, mas nws yuav raug txim nyob hauv dab phem cov hluav taws. 23Thaum koj cev ib co txim rau saum lub thaj txi Ntuj, yog koj nco dheev tias koj tus kwv tau muaj lus rau koj lawm, 24mas koj cia li tso koj cov txim rau ntawm lub thaj txi Ntuj, koj mus nrog koj tus kwv hais kom haum tso, koj mam rov los cev koj cov txim. 25Thaum koj nrog tus neeg ntxub koj tseem ua ke mus kev, koj kav tsij nrog nws hais kom haum, tsam nws coj koj mus kom rau tus txiav txim, ces tus txiav txim muab koj cob rau tub ceev xwm kom muab koj kaw hauv tsev loj faj. 26Kuv hais tseeb rau koj, koj yuav tawm tsis tau hauv tsev loj faj, mus txog thaum koj rho nyiaj qab nas txog npib kawg nkaus los them.

Huab Tais Yes Xus qhia cov thwj tim kom xyaum coj tus yam ntxwv ntshiab dua tsoom txwj laus tau coj; lawv hais tias tus neeg coj rawv txoj cai thiaj yog tus neeg siab ncaj. Yav thaud lawv coj txoj cai muab txim rau tus ntaus neeg, muab txim rau tus tua neeg. Hos nyem no Huab Tais Yes Xus hais tias tsis yog cov neeg ntaus luag los muab luag tua tuag xwb thiaj yuav raug Tswv Ntuj muab txim rau lawv, Tswv Ntuj tseem qhia kom peb txhob npau taws rau luag, txhob cem luag. Tus hais lus phem rau luag nws kuj ua txhaum rau Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj hlub tas sawv daws.
Muaj 2 yam npau taws; yam li ‘npau taws roj’ (Thumos) thiab ‘npau taws thee’ (Orge). Tus neeg npau taws roj mas nws siab npau tam sid tab sis nws lub siab nqig sai; tus npau taws thee mas nws lub siab zoo li lub hluav ncaig maj mam kub tab sis kug qeeb. Tus npau taws Huab Tais Yes Xus hais txog hauv nqe no yog tus muaj lub siab npau taws thee.
Tus cem luag tej tias ‘niag vwm’ thiab ‘niag ruam’ mas nws yuav raug txim hnyav dua tus npau taws rau luag vim tias thaum nws cem lawv mas yog nws tab tom saib tsis taus lawv thiab yog nws tab tom hais lus dag lus liam.
Tsoom txwj laus cia tsoom pej xeem His Xas Lais tuaj cev tej thaj txi Ntuj, lawv tsis qhuab qhia kom tig los yuav lub siab tshiab tso, kom tsim nyog txav los ze ntawm lub thaj txi Ntuj. Cov txwj laus cia cov neeg sib ntxub tuaj cev nyuj, cev yaj rau saum lub thaj txi Ntuj. Tab sis Huab Tais Yes Xus hais kom peb saib kev sib zam thiab sib haum xeeb muaj nqi dua kev txi Ntuj. Huab Tais Yes Xus tsis hais tias kev txi Ntuj tsis muaj nqe, nws hais tias peb yuav nrog luag tej haum xeeb mas peb thaj txi Ntuj thiaj yuav ntxim Tswv Ntuj siab.
Huab Tais Yes Xus kuj ua paj lug hais tias lub caij peb ua neej nyob ntiaj teb no mas zoo li peb tseem nrog luag tej mus kev ua ke, yog peb tsis sib zam mas peb yuav mus rau dab phem teb; peb yuav zam txim kom tas zoo li tus neeg rho nyiaj qab nas txog npib kawg los them, mas nws thiaj yuav tawm tau haiv tsev loj faj; peb kuj yuav zam rau lwm tus kom tas mas peb thiaj yuav mus tau saum Ntuj Ceeb Tsheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top